USK: Nema više potvrda o izmirenim komunalnim obavezama prije registracije vozila

U Bihaću na sjednici 93.sjednici Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog , po skraćenoj proceduri, u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, po prijedlogu Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša.

Izmjena prijedloga Zakona urađena je nakon razmatranja inicijative poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona Damira Hodžića za izmjenu ovog Zakona a koja se odnosi na promjenu odredbe člana 36. predmetnog Zakona.

Premijer USK Husein Rošić tad je predložio, a članovi Vlade podržali, da bi se izmjenom Zakona trebao brisati član 36. Zakona o komunalnim djelatnostima kojim je je propisano: “Registracija svih vrsta vozila ne može se ostvariti kod Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova poslova Kantona bez prethodno izmirenih obaveza davaoca i korisnika komunalnih usluga“ jer, primijećeno je u praksi, da se ova odredba zloupotrebljava od strane komunalnih poduzeća.