USK: Produžen je rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja do 4. juna

IZVORrtvusk

U USK produžen je rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja od 19. maja do 4. juna a na osnovu iskazane potrebe građana koji  nisu na vrijeme izvršili uplatu. Inače kontinuitet uplata je na nivou i na godišnjoj osnovi iznosi oko 3 miliona maraka.

Iako je  rok za uplatu premije zdravstvenog osiguranja bio 30. april, u Zavodu zdravstvenog osiguranja su odlučili da produže rok.  Tako građani premiju  koja iznosi 20 KM mogu uplatiti od 19. maja do 4.  juna. Kao razlog za ovakvu odluku u Zavodu navode činjenicu da je  zadnji dan za uplatu  premije bio vikend pred prvomajske praznike tako da dosta građana nije izvršilo uplatu.

Premija traje jednu  kalendarsku godinu bez obzira na mjesec u kojem je uplaćena.  Koristi od premije su mnogostruke, ističu u Zavodu i podsjećaju da su  na  listi  124 usluge koje su besplatne za uplatioce.

Djeca koja su rođena poslije roka određenog za uplatu,  a osigurana su preko zaposlenog roditelja,  podliježu plaćanju. Plaćanja su oslobođene brojne kategorije stanovništva i po tom osnovu  potraživanja Zavoda od Vlade USK na godišnjem nivou iznose oko milion KM. Među njima su RVI sa određenim postotkom invaliditeta, oboljeli od malignih oboljenja, osobe koju su izvršile transplantaciju organa, duševni bolesnici, predškolska i školska djeca te stariji od 65 godina života koji su osigurani preko Centra za socijalni rad.