Ambasada Slovačke savjetuje šta sve treba znati prije zapošljavanja u ovoj zemlji

Ambasada Slovačke u Bosni i Hercegovini uputila je svim bh. građanima koji žele raditi u ovoj zemlji nekoliko savjeta šta trebaju znati prije zapošljavanja, rada i života u Slovačkoj.

Ukoliko se namjeravate zaposliti u Slovačkoj Republici i obećan vam je ugovor o radu, iz Ambasade Slovačke u BiH podsjećaju sve državljane BiH da moraju zatražiti odobrenje za boravak u Slovačkoj.

Privremeni boravak u svrhu zapošljavanja možete zatražiti u Ambasadi Slovačke u BiH ili u nadležnoj službi u Slovačkoj. Uz zahtjev za odobrenje boravka potrebno je dostaviti i ugovor o radu ili obećanje o zapošljavanju te dokument o najvišoj završenoj školskoj spremi.

Ako u Slovačkoj namjeravate obavljati visokokvalifikovan posao, čije obavljanje zahtijeva višu stručnu spremu dokumentovanu diplomom o visokom obrazovanju, morate zatražiti odobrenje za boravak ili takozvanu “plavu kartu”, upozoravaju iz Ambasade Slovačke.

Za sezonske poslove u Slovačkoj, koji traju kraće od 90 dana, potrebno je odobrenje za sezonsko zapošljavanje. Odobrenje ili dozvola za rad potrebna je onim radnicima koje na rad u Slovačku, kraći od 90 dana, upućuju poslodavci sa sjedištem u BiH. Ukoliko ovaj rad traje duže od 90 dana, onda je radnicima potrebno odobrenje za privremeni boravak u svrhu zapošljavanja.

“S važećom radnom dozvolom i s odobrenim privremenim boravkom u svrhu zapošljavanja možete obavljati samo one poslove za koje ste dobili radnu dozvolu i koji su navedeni u radnoj dozvoli. U suprotnom, boravišna dozvola vam može biti oduzeta”, ističu iz Ambasade Slovačke u BiH.

Postoje situacije u kojima državljanima BiH nije potrebna radna dozvola, najčešće ukoliko posjedujete iskaznicu Slovaka koji živi u inozemstvu. Zakon o uslugama zapošljavanja određuje i druge mogućnosti. Više informacija možete pronaći na www.upsvar.sk.

Ukoliko vas na teritoriju Slovačke uputi na rad poslodavac sa sjedištem na teritoriji BiH, iz Ambasade Slovačke BiH upozoravaju da se tada na vas odnose pravni propisi iz BiH.

Podsjećamo, Agencija za rad i zapošljavanje BiH obavijestila je građane BiH prije nekoliko dana da je putem Ministarstva vanjskih poslova BiH stigla informacija o prevarama prilikom zapošljavanja naših građana koji su otišli na rad u Slovačku.

Stoga bi se svi građani BiH koji žele otići na rad u inozemstvo trebali za sve informacije obratiti Agenciji za rad i zapošljavanje BiH kako bi dobili pouzdane informacije o mogućnostima i načinima zapošljavanja u inozemstvu.

Povezano