Konkurs: Vindija d.o.o. Referent prodaje (m/ž)

Na osnovu ukazane potrebe društvo Vindija d.o.o. Sarajevo dana 16.08.2017.godine
objavljuje: KONKURS za prijem u radni odnos Referent prodaje u podružnici Sarajevo, Tuzla, Bihać – više izvršilaca

Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti sledeću dokumentaciju:
Biografija (CV-i)
Motivacijsko pismo
Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi
Dokaz o radnom iskustvu
Kopija vozačke dozvole
Dokaz o poznavanju rada na računaru
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u pisanim i elektronskim medijima.
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će biti obavljeni dodatni razgovori, i postoji mogućnost napredovanja.

NAPOMENA: U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto i poslovnicu se kandidat prijavljuje.

Prijave sa obaveznom dokumentacijom i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

Vindija d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo n/r Direktor-a ili e-mail: posao@vindija.ba kontakt telefon: 033 568-340
Lokacija:Sarajevo, Bihać, Tuzla
Broj pozicija:3
Datum objave:17.08.2017.
Trajanje oglasa:15 dana (ističe 01.09.2017.)

LINK OGLASA

Povezano