Konkurs: Vindija d.o.o. Referent prodaje (m/ž)

  Na osnovu ukazane potrebe društvo Vindija d.o.o. Sarajevo dana 16.08.2017.godine
  objavljuje: KONKURS za prijem u radni odnos Referent prodaje u podružnici Sarajevo, Tuzla, Bihać – više izvršilaca

  Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti sledeću dokumentaciju:
  Biografija (CV-i)
  Motivacijsko pismo
  Kopiju diplome o završenoj stručnoj spremi
  Dokaz o radnom iskustvu
  Kopija vozačke dozvole
  Dokaz o poznavanju rada na računaru
  Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

  Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u pisanim i elektronskim medijima.
  Sa kandidatima koji uđu u uži izbor će biti obavljeni dodatni razgovori, i postoji mogućnost napredovanja.

  NAPOMENA: U prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto i poslovnicu se kandidat prijavljuje.

  Prijave sa obaveznom dokumentacijom i dokaze o ispunjavanju uslova konkursa se mogu dostaviti lično ili poštom na adresu:

  Vindija d.o.o. Sarajevo, Rajlovačka bb, 71000 Sarajevo n/r Direktor-a ili e-mail: posao@vindija.ba kontakt telefon: 033 568-340
  Lokacija:Sarajevo, Bihać, Tuzla
  Broj pozicija:3
  Datum objave:17.08.2017.
  Trajanje oglasa:15 dana (ističe 01.09.2017.)

  LINK OGLASA