Konkursi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama USK u školskoj 2017/18 godini

Lista školskih konkursa će u ovom tekstu biti dopunjavana sa novopristiglim konkursima i nakon početno objavljenih (započevši sa 15.9.2017). Odgovorne osobe u školskim upravama garantuju za istovjetnost elektronskog teksta koji su uputili na objavu za web-stranicu ministarstva sa tekstom koji je/će biti objavljen u štampanim medijima.

Period u kojem je konkurs otvoren započinje sa danom objave u štampanim medijima.

I  –  O S N O V N E   Š K O L E:

BIHAĆ:

  1. JU OŠ “Harmani II” – konkurs otvoren od 15.9.2017. godine

BOSANSKA KRUPA:

  1. JU “Druga osnovna škola” Bos. Krupa – konkurs otvoren od 22.9.2017. godine

CAZIN:

  1. JU OŠ “Ostrožac” – konkurs otvoren od 22.9.2017. godine

KLJUČ:

  1. JU OŠ “Ključ” – konkurs otvoren od 22.9.2017. godine

II  –  S R E D NJ E   Š K O L E

VELIKA KLADUŠA:

  1. JU “II srednja škola” V. Kladuša – konkurs otvoren od 22.9.2017. godine