Krajem februara novi Javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje

Federalni zavod za zapošljavanje(FZZZ) je za 2018. godinu pripremio mjere aktivne politike zapošljavanja kojima je planirano da bude obuhvaćeno 14 hiljada osoba, što je znatno više u odnosu na prethodne godine.

Saopćeno je, između ostalog, da će Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2018 biti objavljen 27.2.2018. godine, a 28.2.2018. godine Javni poziv za sudjelovanje u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018.

“Te mjere podrazumijevaju sufinansiranje zapošljavanja nezaposlenih osoba, kao i njihovu obuku u realnom sektoru u konkretnom poslovnom okruženju”, ranije je rekao Haris Čuljević, stručni saradnik za informisanje u Federalnom zavodu za zapošljavanje.

Program sufinansiranja zapošljavanja 2018 – LINK
Program sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2018 – LINK

Povezano