Oglas za popunu radnih mjesta u JP BH POŠTA doo Sarajevo

Radno iskustvo se dokazuje potvrdom prethodnog poslodavca. Tačan period angažovanja izabranog kandidata, bit će određen odlukom o izboru kandidata, nakon okončanja postupka izbora kandidata.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog dijela ispita kandidati koji ispunjavaju uslove i koji su blagovremeno podnijeli prijavu, bit će obaviješteni pismenim putem.

Prijavljivanje na oglas :

Pored prijave na radno mjesto, kandidati su dužni uz prijavu na radno mjesto dostaviti ovjerene kopije dokaza za radno mjesto na koje se prijavljuju.

Ako kandidat podnosi prijavu na više radnih mjesta, za svako radno mjesto na koje se javlja mora podnijeti posebnu prijavu i navesti na prijavi za koje radno mjesto podnosi prijavu, uz napomenu da je dovoljno da ovjerene kopije dokaza priloži samo za jedno radno mjesto, dok je za druga radna mjesta za koja podnosi prijavu, dovoljno da priloži samo kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova.

Prijave na oglas sa tačnom adresom, biografijom i dokazima o ispunjavanju posebnih uslova, treba dostaviti u roku od 10 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Dnevni avaz“  na adresu:
“JP BH POŠTA “ d.o.o. SARAJEVO
Obala Kulina bana br. 8
71000 SARAJEVO sa naznakom:

Prijava na oglas za popunu radnih mjesta i navesti redni broj radnog   mjesta.

Datum objave:     19/05/2017
Važi do:     29/05/2017

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

OGLAS-PDF (download)

Povezano