Porezna uprava FBiH: Javni poziv za volontiranje i praksu

Porezna uprava Federacije BiH poziva sva nezaposlena fizička lica sa poslovnom sposobnošću, koja žele da se stručno osposobe za samostalan rad u struci, da podnesu prijavu za obavljanje pripravničkog staža ili volontiranje.

Kandidati koji se odluče za podnošenje prijave moraju ispunjavati slijedeće uslove:

Da samostalno osiguraju potrebna finansijska sredstva za finansiranje navedenog staža od strane davalaca sredstava

Da imaju visoku stručnu spremu-VII stepen,odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ( koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja.

Kod odabira kandidata prednost će imati lica sa završenim ekonomskim i pravnim fakultetom i višim prosjekom ocjena.

Porezna uprava Federacije BiH poziva i obrazovne institucije (fakultete i srednje škole) koje imaju interes da njihovi studenti i đaci iskustvo i praktična znanja steknu kroz rad u Poreznoj upravi Federacije BiH da se jave radi organiziranja prakse.

Potrebe za obavljanjem pripravničkog i volonterskog staža možete vidjeti klikom OVDJE

Prijave se mogu podnijeti na adresu: Porezna uprava Federacije BiH – Središnji ured, Sarajevo, ul Husrefa Redžića broj 4, sa naznakom „ prijava za obavljanje pripravničkog ili volonterskog staža“ ili „ prijava za obavljanje praktične nastave“ ili na e-mail adresu: puinfo@fpu.gov.ba

Vaša Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine

Povezano