Dobrodošli u svijet informacija

Alarmantno: Sve više radnika napušta BiH

Više od pola BiH građana živi "napolju"

Masovno iseljavanje i loša demografska situacija u BiH sve više uzima maha. Alarmantni podaci pokazuju da je za deset godina ova zemlja izgubila 250 hiljada radno sposobnih stanovnika.

Anketa o radnoj snazi koju je za 2018. godinu provela Agencija za statistiku BiH govori da BiH trenutno ima blizu 2,4 miliona radno sposobnih stanovnika, dok je u prije deset godina taj broj iznosio oko 2,6 miliona.

Anketa je provedena na području cijele Bosne i Hercegovine na reprezentativnom uzorku od 10.647 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz Federacije BiH, 3.613 iz Republike Srpske i 1.065 iz Brčko distrikta BiH.

Unija za održivi povratak u Bosni i Hercegovini nedavno je objavila da prema podacima koje oni imaju do oktobra 2017. godine ovu je zemlju napustilo 35.377 osoba, a ukupan broj ljudi koji su otišli iz BiH od 2013. godine je veći 150.000.

Koliko su podaci alarmanti pokazuju pojedine informacije da je BiH u posljednje dvije godine izgubila 93 hiljade radno sposobnih stanovnika. Od tog broja 50 hiljada ljudi bolju budućnost je potražila u Njemačkoj, podaci su Savezne kancelarije za migracije (BAMF) iz ove zemlje.

Zbog negativnog prirodnog priraštaja i masovnog odlaska njenih građana u inostranstvo, BiH u bi u naredne tri decenije mogla da ostane bez 1,4 miliona ljudi. Naime, projekcija broja stanovnika u Evropi napravljena na osnovu podataka iz više izvora i baza pokazuje da ćemo na razlici broja umrlih i rođenih do 2050. godine osiromašiti za oko 300.000 ljudi.

Povezano